Hvert tiende barn i Hvaler kommune får hjelp fra barnevernet

Av

Hvaler er blant de kommunene som har høyest andel barnevernsbarn i landet.