Alle legger lokk på barnevernskonflikt – vil ikke si om voldsetterforsket leder er på jobb

Ingen i barnevernet vil bekrefte om avdelingslederen som er bøtelagt for vold mot en kollega, er på jobb eller ikke.