Barnevernet i Fredrikstad får rødt lys

Staten har sjekket om barnevernet i alle landets kommuner fyller lovpålagte krav. Fredrikstad er en av dem som får rødt lys.