Arbeidstilsynet har avsluttet tilsyn med barnevernet

Fredrikstad kommune hadde ikke gode nok sikkerhetsrutiner for å forhindre vold og trusler mot ansatte i barnevernet, mente Arbeidstilsynet. Nå har barnevernet tatt grep og ryddet opp.