Foreldre med sosialhjelp får i praksis ikke barnetrygd – politikere reagerer kraftig

Barnetrygden regnes som inntekt for foreldre med sosialhjelp, men ikke for foreldre i vanlig arbeid. Det mener KrF er urettferdig og får støtte av flere partier.