I en melding på sine nettsider kommer Fredrikstad kommune med noen nyttige opplysninger hva gjelder oppstart av skole og barnehage.

* Barnehagene:

Oppstart for nye barn i barnehage er tirsdag 1. august. Samtlige skal ha fått brev om tidspunkt, melder kommunen. Barn som har fått plass starter mandag 31. juli til vanlig tid.

* SFO:

Skolefritidsordningen (SFO) starter til vanlig tid mandag 31. juli.

* Skolene:

Alle elever i grunnskolen i kommunen har første skoledag mandag 21. august.