Disse fem Fredrikstad-barnehagene får toppscore av foreldrene

Fem barnehager i Fredrikstad har fått toppscore av foreldrene i en landsomfattende spørreundersøkelse. Alle er private.