Enorm økning av familier som får gratis barnehage

På slutten av 2018 var det 890 barn som fikk gratis kjernetid i barnehage. Årsaken er at foreldrene ikke har råd til å betale.