Nytt regjeringsforslag kan gi kommunen millionsmell

Barnehage: Får regjeringen stortingsflertallet med seg, blir det gratis kjernetid for også toåringer fra lavinntektsfamilier. Fredrikstad kommune synes ordningen er viktig, men frykter økonomiske konsekvenser.

Barnehage: Får regjeringen stortingsflertallet med seg, blir det gratis kjernetid for også toåringer fra lavinntektsfamilier. Fredrikstad kommune synes ordningen er viktig, men frykter økonomiske konsekvenser. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Regjeringen vil utvide gratis kjernetid i barnehage for toåringer. Det mottas med blandede følelser i Fredrikstad kommune.

DEL

– Økonomisk sett er dette dårlig nytt for oss, fastslår Marianne Bekker, konstituert kommunalsjef for Seksjon for utdanning og oppvekst.

– Hvis fordelingsnøkkelen blir som for resten av ordningen med gratis kjernetid, får vi dekket bare 40 prosent av det dette koster.

– Isolert sett et viktig tiltak

Fra 2015 har tre-, fire- og femåringer i lavinntektsfamilier fått tilbud om gratis kjernetid i barnehage. Det betyr at de får 20 timer gratis opphold hver uke.

Da regjeringen mandag la frem sitt forslag til statsbudsjett for 2019, var også toåringene inkludert.

46 millioner kroner skal settes av til utvidelsen av ordningen som gjelder for familier med en samlet årsinntekt på under 533.500 kroner.

– Gratis kjernetid er isolert sett et veldig bra tiltak. At alle barn får mulighet til å gå i barnehage, og begynne så tidlig som mulig, er kjempeviktig for å utjevne sosiale forskjeller og bedre levekårene, sier Marianne Bekker.

I år fikk Fredrikstad rundt åtte millioner kroner fra staten for å dekke inn det kommunen taper på gratis kjernetid. Summen skal også dekke redusert foreldrebetaling som noen familier får på grunn av lav inntekt.

– Men vi bruker rundt 20 millioner på dette, forklarer Bekker.

Hvor mye beløpet vil øke når toåringene også blir innlemmet i ordningen, er foreløpig uvisst.

Statsråden: Vi dekker alt

Årets gap på cirka 12 millioner er ifølge oppvekstseksjonens årsprognose med på å øke underskuddet i barnehageetaten til 30–35 millioner.

Det er langt fra første gang at barnehagene går på en økonomisk smell.

– Vi må finne rom for å dekke inn dette ved å redusere andre poster, påpeker Marianne Bekker.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner var i Fredrikstad mandag i forbindelse med forslaget til statsbudsjett. Han besøkte det nye tilbudet kombinasjonsklasse for innvandrerungdom på Frederik II videregående skole.

Fredriksstad Blad spurte ham da hvorfor staten ikke fullfinansierer gratis kjernetid.

– Det skal være fullfinansiert. Det ligger i rammen til kommunen, svarte Sanner.

– Hvorfor er ikke pengene til ordningen øremerket?

– Det ville bli veldig byråkratisk, mente han.

Har flere enn snittet

Det ble også antydet fra Sanners følge, med stortingsrepresentantene Tage Pettersen og Erlend Wiborg, at kommunen kanskje brukte pengene til noe annet enn gratis kjernetid.

– Det kan jeg avkrefte, sier konstituert kommunalsjef Bekker.

– Vi har veldig ryddige ordninger. Penger som kommer med føringer, går til det tiltaket de er ment for.

– Men statsråden mener at gratis kjernetid er fullfinansiert?

– På nasjonalt nivå, ja, Ordningen finansieres etter et gjennomsnitt i Kommune-Norge. Men vi har flere innbyggere som kommer inn under ordningen enn landssnittet. Vi har flere som tjener mindre enn den fastsatte inntektsgrensen, svarer hun.

– Vi har nettopp vært på et storbynettverk med Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet hvor det ble påpekt at Østfold og Fredrikstad kommer spesielt dårlig ut av dette.

Artikkeltags