Langt flere barnefamilier i Fredrikstad trenger hjelp

Økning: Antall familier som får gratis kjernetid eller lavere foreldrebetaling for en barnehageplass har steget.

Økning: Antall familier som får gratis kjernetid eller lavere foreldrebetaling for en barnehageplass har steget. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Hundrevis av Fredrikstad-foreldre har ikke råd til full barnehagepris. Antallet som får gratis kjernetid og redusert betaling har økt kraftig.

DEL

250 barn får gratis kjernetid i private og kommunale barnehager i Fredrikstad per april 2017.

580 har redusert foreldrebetaling.

Det viser en oversikt fra kemnerkontoret.

Bedre kjent

Begge ordningene er rettet mot lavinntektsfamilier som ikke har anledning til å betale full barnehagepris.

Fakta

Gratis kjernetid ble innført 1. august 2015 av regjeringen.

Innebærer at alle husstander med samlet inntekt under 428.000 kroner (per 1.8. 2017), får 20 barnehagetimer i uken gratis.

Tibudet gjelder alle 3-, 4- og 5-åringer.

Redusert foreldrebetaling er for husholdninger med samlet skattepliktig bruttoinntekt under 500.500 kroner per år.

De som har lavere inntekt enn dette, får en oppholdsbetaling på seks prosent av skattepliktig inntekt.

Stadig flere søker og får innvilget gratis oppholdstid og/eller redusert betaling.

Tallene varierer hver måned, men ved utgangen av 2015 hadde 111 barn gratis kjernetid og 288 barn redusert foreldrebetaling.

– Økningen handler mye om at ordningene er blitt bedre kjent, tror barnehagesjef Gunn Glad.

– Barnehagene er blitt veldig flinke til å informere foreldrene om disse mulighetene. Det har blant annet vist seg at de som mister barnehageplassen etter to måneder med ubetalt regning, ikke visste at man kunne få redusert betaling og gratis kjernetid, sier hun.

Kommunen taper

Glad mener at tilbudet betyr mye for barnefamilier:

– Det er kjempebra at så mange får gratis kjernetid og redusert betaling. For det er ikke sikkert at barna hadde gått i barnehage uten dette; foreldrene har jo ikke råd.

Det økte antallet har imidlertid også en bakside for kommunen.

Som Fredriksstad Blad har skrevet denne uken, er de økonomiske utsiktene for oppvekstseksjonen i 2017 mildt sagt vanskelige.

I verste fall kan det bli et underskudd på 20 millioner kroner.

Noe skyldes at de statlige midlene som gis til gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling, ikke er nok. Inntektene som kommunen mister på disse barnehageplassene, er større enn rammeøkningen fra staten.

Fredrikstad får halvannen million kroner i styrking for gratis kjernetid og fire millioner for redusert foreldrebetaling.

– Dette har noe med Stortingets inntektssystem til kommunene å gjøre, forklarte kommunalsjef for oppvekst og utdanning, Arne Rekdal Olsen, til oppvekstutvalget onsdag.

– Fredrikstad kommer feil ut i dette systemet.

Artikkeltags