Gå til sidens hovedinnhold

Barnas Stasjon fortviler - søkte om 850.000 i støtte, fikk 175.000

Artikkelen er over 3 år gammel

Barnas Stasjon fortviler over at de får langt mindre kommunal støtte enn hva de ønsker. - Det er de svakeste i byen vår dette går ut over, sukker Hege Stormorken hos Barnas Stasjon.

Barnas Stasjon er et tiltak i regi av Blå Kors for familier i sårbare livssituasjoner grunnet rus- og/ eller psykiske helseproblemer med minst et barn i alderen null til åtte år, samt gravide.

675 000 mindre enn ønsket

Denne uka ble nesten 10,5 millioner kroner delt ut fra kommunen til helse- og velferdstiltak i regi av frivillige.

Blå Kors hadde der søkt om 850.000 kroner i støtte til drift av Barnas Stasjon i Fredrikstad, men fikk i utgangspunktet kun 125.000, noe som ble økt med 50.000 etter at helse- og velferdsutvalget behandlet saken.

Hege Stormorken hos Barnas Stasjon er glad for at de har fått 50.000 ekstra, men fortviler over at summen 675.000 mindre enn de trenger.

-  Det er frustrerende. Tilbakemeldingene vi får fra kommune-administrasjonen og politikerne, samt  de ansatre i førstelinjetjenesten er gode. Det går på at den jobben vi gjør er viktig og nødvendig. Ofte er det jo ansatte i barnevernet, helsestasjon og barnehager som anbefaler oss til familiene, fordi vi er et faglig og supplerende tilbud til det kommunen har , forklarer hun.

- Går ut over de svakeste

- Økningen på 50.000 nå, og fra 107.000 i fjorårets tildeling oppfatter jeg som et signal om at kommunen ser verdien i det vi gjør. Samtidig er det et godt stykke igjen til det vi trenger for å dekke etterspørselen fra stadig flere familier i sårbare livssituasjoner, fortsetter Stormorken.

Hun mener at den manglende støtten først og fremst vil gå ut over de svakeste i Fredrikstad-samfunnet.

- Disse pengene ville blant annet bli brukt på å ansette en kapasitet til, uten økte midler blir det utfordrende å få til med et lavt driftbudjsett og stor etterspørsel. Fra Blå  Kors Norge får vi et sted mellom 3,2 og 3,4 millioner. Det jobbes med å  etablere flere Barnas Stasjon rundt i landet og det er ikke rom for  økte midler til eksisterende stasjoner., forklarer hun.

Stormorken forteller at Barnas Stasjon bisto rundt 225 foreldre og barn i 2017.

- Vi skjønner godt at det er kamp om midlene, det er mange gode tilbud i frivilligheten i Fredrikstad. Det er på ingen måte sånn  at vi skal ha noen andres midler. Men det viktigste for meg er familiene på BS som selv har selv tatt initiativet til et endringsarbeid for å styrke familien og sine barns oppvekstvilkår. Da  er det viktig at vi kan bistå når motivasjonen er på topp, og derfor er det veldig uheldig hvis vi nå må si nei eller  starte med ventelister

Kommentarer til denne saken