Gunnar Andresen kjenner «en haug»<\!q>med Fredrikstad-unger. Enda flere unger kjenner ham.
– Uten deg hadde hverdagen sett annerledes ut for mange unge i Fredrikstad, understreket ØBUR-leder Grethe Roes under utdelingen.

Engasjert

Andresen får prisen, en sjekk på 5.000 kroner, for sin årelange innsats som blant annet barne- og ungdomsleder i Fredrikstad. Den 34 år gamle læreren var tydelig rørt over oppmerksomheten, men understreket at møtevirksomhet og organisasjonsarbeid aldri må overskygge den daglige kontakten med barn og unge.

Lokalt nettverk

Nå har han tatt en pause som speider, men som leder i den nyopprettede Friluftsgruppa tar han hver mandag 25 barn med ut i skogen. Denne uken står leting etter vårtegn og bålbrenning på programmet til ungene, som alle kommer fra Østsiden. Gruppa legger nemlig stor vekt på å skape et lokalt nettverk hvor barna får utfolde seg.
– Mange organisasjoner blir fort veldig store. Dersom en gruppe har lokal tilknytning kan ungene møte vennene fra gruppa også utenfor de organiserte aktivitetene, og det er veldig viktig, sier Andresen.

Utfordringer

– Mange av de jeg har med å gjøre er skikkelige «rakkerunger». Jeg har likevel aldri møtt noen som ikke har hatt glede av å være med på tur. De aller fleste har rett og slett et stort behov for oppmerksomhet, og for at noen tar dem på alvor som unger, sier Andresen.
Han understreker viktigheten av frivillighet i det lokale ungdomsarbeidet.
– De aller fleste som jobber med barn og unge i speideren og lignende organisasjoner, gjør dette i fritiden vår. Slik viser vi at de voksne bryr seg, sier Andresen.
Prispengene fra ØBUR skal han blant annet bruke til utstyr i Friluftsgruppa.