Ina var et stille barn – nå vil hun hjelpe andre

– Hadde jeg fått hjelp som liten, kunne jeg også følt at jeg var like mye verdt som de andre.