Gå til sidens hovedinnhold

Vil gjerne forbedre rutinene

Artikkelen er over 5 år gammel

– Ikke noe er bedre enn at vi kan gjøre ting på en bedre måte.

Det sier Gunn Glad i en kommentar til rapporten fra Østfold kommunerevisjon. Hun er fagsjef barnehage i kommunen og dermed ansvarlig for språktilbudene til minoritetsspråklige barn.

– Jeg synes revisjonsrapporten er god. Det finnes jo alltid noe man kan bli bedre på, mener Gunn Glad.

I tillegg til behovet for mer informasjon til foreldrene påpeker rapporten at kommunen ikke evaluerer effekten av norskopplæringen. Det fremstår som «usikkert» om det er gjennomført en evaluering av ressursbruk og resultat av iverksatte tiltak.

– Vi er allerede i gang med å bedre rutinene for dette, sier Gunn Glad.

Hun trekker frem et tettere samarbeid med helsesøstrene for å fange opp minoritetsspråklige som et annet forbedringstiltak.

Og barnehageetaten har nylig vært på møte med imamene i moskeer for å nå flere familier med budskapet om at barn bør gå i barnehage.

– Gratis kjernetid for treåringer kan også føre til at flere starter tidligere, sier Glad.

Det innføres med statlige midler til høsten, for fire- og femåringer gjelder det alt.

– Økonomi kan være årsak til at noen ikke velger barnehage. Lang reisevei kan være en annen grunn, og der har vi en utfordring, fastslår hun.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.