Stensrød ønsker å hjelpe alle, enten det er gründere som starter bedrift hjemme på kjøkkenbenken eller virksomheten har blitt litt mer etablert. Nå blir det også knyttet tettere kontakt mot banken.

– Er Næringshagen Østfold et gratistilbud?

– Næringshagen er ikke gratis, men vi hjelper til for en rimelig penge. Vi er støttet av SIVA for å skape vekst og utvikling i distriktene.

Satser på hele Østfold

Næringshagen Østfold har nå hele fylket som arbeidsområde.

–Vi har også mange bedrifter i Fredrikstad som vi hjelper. 

–Hvor mange gründere er knyttet opp mot dere?

– Det varierer litt ut fra hvordan man regner. I år har vi hatt et 40-tall bedrifter som har knyttet seg opp mot oss. I tillegg kjører vi programmer av typen «Kvinner som våger». Dette programmet samlet et 50-tall kvinnelige gründere.

Stensrød kan fortelle om et stort spekter av oppdrag de har for folk som starter for seg selv.

– Nå er vi i ferd med å hjelpe to bedrifter med å sette ut produksjonen til Polen. Det dreier seg om helt nye produkter, sier Stensrød.

Nå har også Næringshagen Østfold knyttet seg mer opp mot DnB gjennom en samarbeidsavtale.

... og her skal det være helt gratis  

Også DnB ønsker å hjelpe – noe som skal være helt gratis.

– Banken hjelper gjerne alle gründere med gratis rådgivning. Gjennom avtalen med Næringshagen Østfold får vi satt det mer i system. Blant annet gjennom samlinger som Næringshagen Østfold har, når vi ut til flere som trenger økonomisk veiledning, sier banksjef Veronica Olsen.