Inviterer til informasjons­møte om vei og bane gjen­nom Fredrikstad

In­ter­es­sen for ut­byg­gin­gen av vei og bane gjen­nom Fredrikstad er stor. Tors­dag 16. ja­nu­ar in­vi­te­rer Bane NOR til åpent møte på Lit­te­ra­tur­hu­set.