Jernbaneutbyggingen blir 3–4 ganger dyrere enn antatt: Prisen for Seut-Klavestad er oppe i 29 milliarder kroner

Artikkelen er over 1 år gammel

Prisanslaget for dobbeltsporet fra Seut til Sarpsborg har økt fra 7,8 til 29 milliarder på to år. Bane NOR må begrense seg til å bygge en delstrekning mellom Råde og Sarpsborg fra 2024 til 2029. Anbefalingen er klar i juni.