- Avgifter øker raskere enn e-skatten minsker

Gruppeleder i Arbeiderpartiets bystyregruppe, Jon-Ivar Nygård.

Gruppeleder i Arbeiderpartiets bystyregruppe, Jon-Ivar Nygård.

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

Under mandagens nettmøte på f-b.no, trakk ordfører Eva Kristin Andersen frem en skryteliste på 18 punkter, da en leser ville vite hva posisjonen hadde oppnådd siden valget. I dag svarer gruppeleder i Arbeiderpartiets bystyregruppe, Jon-Ivar Nygård, med å tilbakevise flere av punktene.

DEL

Mandag var Frp-ordfører Eva Kristin Andersen nettgjest hos f-b.no.

En av f-b.nos lesere ville vite om Frp har fått til noe som helst siden valgseieren for drøye to år siden.

Byens ordfører presenterte dermed en 18-punkters liste over noe av det hun mener Frp har fått til etter to år i posisjon. (se faktaboks)

I dag tilbakeviser gruppeleder i Arbeiderpartiets bystyregruppe, Jon-Ivar Nygård, flere av punktene ordføreren ramset opp mandag.

- Alle er verd en kommentar men jeg skal nøye meg med å kommentere noen få mer inngående, sier Nygård til f-b.no torsdag.

"Eiendomsskatten er redusert med 40 prosent"

- Valgløftet var å fjerne eiendomsskatten i løpet av valgperioden. Når perioden er over vil flertallet ha tatt inn 488 millioner kroner i eiendomsskatt. I valgåret 2011 planlegges det å ta inn 110 millioner kroner i eiendomsskatt. De har erkjent at den ikke kan fjernes uten store kutt i bevilgningene til skole og eldreomsorg, hevder Nygård som samtidig peker på at de kommunale avgiftene i samtidig har økt like mye eller mer enn eiendomsskatten har gått ned i 2008 og 2009.

- Unntaket er nå i 2010. Da er til gjengjeld prisene på SFO økt langt ut over prisstigningen. En tobarnfamilie med gjennomsnittsbolig kommer 1475 kroner dårligere ut med Eva Kristin Andersen og flertallets politikk, hevder han.

Flertallet har også gjennomført tidenes kraftigste økning i byggesaksgebyrer.

- Skal du bygge en enebolig i år så koster det deg 6535 kroner mer med flertallets politikk enn det vi som er i opposisjon har lagt til grunn. Flertallets politikk er ikke verken næringsvennlig i forhold til byggebransjen eller etableringsvennlig for bedriftene og familiene! tordner Aps gruppeleder og legger til at selv med mye inntekter fra eiendomsskatt har det blitt gjort kraftige kutt i bevilgningene til skolen.

- I 2008 ble det 30 færre lærere. Nå i 2010 ryker det med ca 10 stillinger til. Det gjennomføres kraftige kutt på dagtilbudet til de psykisk utviklingshemmede. Det gjennomføres kutt i barnevern, helsevernet og dagtilbudet til de psykisk syke. Det er de såkalte svake gruppene som taper mest på flertallets politikk, mener han.

"Vi har i 2009 klart å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på kommunale bygninger"

- Det er riktig at kommunen fikk gjort et løft i 2009 som følge av regjeringens krisepakke for kommunene, men det er veldig mye som gjenstår, sier Nygård og utdyper:

- Bystyrets bevilgninger har siden flertallet tok over gått fra ille til verst. Nå i 2010 er det praktisk talt ikke vedlikeholdsmidler igjen. Veivedlikeholdet har også fått en katastrofal utvikling siden 2007, noe som er dokumenterert i en rapport utarbeidet av Regulering og Teknisk drift, påpekes han.

"2010 åpner vi opp for å forsøke ”Lotte-modellen” på Emil Mørchs minne."

- Bra med Lottemodell, men tilbudet som vi virkelig trenger, nemlig en palliativ avdeling for yngre døende pasienter utsettes for utredning og planlegging igjen, påpeker Nygård.

"Vi har lagt inn nytt sykehjem med oppstart bygging neste år"

- Sykehjemmet er det enighet om men vi i opposisjonen har i våre budsjetter lagt opp til at det kunne åpnet i år. I det siste budsjett la vi opp til bygging i år. Flertallet skyver prosjektet foran seg og vil ikke kunne realisere det i valgperioden, mener han.

- Vi har omorganisert kommunens administrasjon for å få bedret den strategiske samfunnsrollen"

- Her var intensjonene var gode men hele omorganiseringen i kommunen har tatt over ett år. Det har vært skandaløst dårlig håndtering av kommunalt ansatte. Det er brukt over 1 million kroner på å kvitte seg med en anerkjent og dyktig kommunal leder som nå har blitt rådmann i en annen kommune, tordner Nygård, som betviler at kommunen har spart penger på prosessen.

- Det er gjennomført flytteprosesser, rekrutteringsprosesser og det blir sikkert også lønnsøkninger som til sammen beløper seg til flere millioner kroner og som de ikke har regnet med i omorganiseringsprosessen. Foreløpig har det vært langt større utgifter enn besparelser på kommunal omorganisering, sier Nygård, og etterlyser tall på bordet:

- Jeg oppfordrer ordføreren til å legge fram regnskapet for denne prosessen.

Om resten av ordfører Eva Kristin Andersens skryteliste tilføyer han at mange av punktene er det full politisk enighet om.

- Det er til dels en videreføring av den politikken vi i Arbeiderpartiet stod bak nå vi var i posisjon. Jeg nøyer meg med å peke på arbeidet med å få på plass Høgskolen på Værste (som åpnet i går, journ. anm.) og utviklingen av Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad på Østsiden, avslutter Nygård.

Artikkeltags