Dialogen har pågått fortløpende siden i fjor, ifølge UDI.

– Det vil bli et stort mottak, større enn det som er vanlig i de andre store mottakene våre, bekrefter kommunikasjonsrådgiver Øyvind Hartvedt i UDI. De andre mottakene ligger på omkring 200 plasser. Til sammenligning oppgir Norsk Folkehjelp på sine nettsider at mottaket på Veumalléen har 128 ordinære plasser og drøyt 30 tilleggsplasser.

Kan fylle hele sykehuset

– Blir det snakk om et av landets største mottak?

– Det kan jeg ikke si, vi er i en prosess for å finne ut hva innholdet skal være, sier Hartvedt.

FB skrev i november at Veum Park før UDIs besøk kom frem til at de kunne tilby minst 500 plasser.

– Er det snakk om å ta i bruk hele bygningsmassen etter sykehuset?

– Det er blant annet hvor mye av bygningene som er egnet vi er i gang med å se på nå, sier Hartvedt, som heller ikke kan si noe om når det eventuelt er aktuelt å åpne et mottak på området.

Departementet involvert

UDI er også i dialog på departementsnivå for å avklare hva innholdet i et eventuelt mottak skal være, noe som også viser at det er snakk om et spesielt mottak. Det er ikke vanlig at departementet er involvert i en slik prosess, bekrefter kommunikasjonsrådgiveren.

Denne uken gikk anbudsfristen ut for å tilby en rekke nye mottaksplasser. Prosjektet på Veum går på siden av denne konkurransen.

– Vi har selvsagt tro på at vi skal komme frem til en avtale, hvis ikke hadde vi avsluttet forhandlingene, sier han.

Han kan ikke si noe om når de i så fall greier å lande en avtale, eller når et eventuelt mottak blir opprettet.

Daglig leder Siri Legernes i Veum Park sider at de foreløpig ikke har noen kommentar ut over at de venter på en avgjørelse.

– Staten bruker lang tid i denne prosessen, sier Legernes i en sms til FB.

Moss og Sarpsborg har levert anbud

UDI har nå åpnet anbudene blant de som har tilbudt plasser for å drive mottak. I Sarpsborg har Solaris AS søkt om å få drive inntil 220 plasser i Tine Meieriers lokaler på Hafslund, mens Dillingøy AS har søkt om å drive 262 plasser på Viken Hotell i Moss.

– Nå starter arbeidet med å velge ut hvilke tilbydere UDI skal inngå avtale med. Det arbeidet vil ta noen uker, og vi trenger også noe tid før vi kan si sikkert når vi er ferdig med prosessen. Når denne mottakskapasiteten er på plass, vil UDI være bedre rustet for store asylankomster, enn vi var høsten 2015, fremholder regiondirektør Siv Kjelstrup i en epost til FB.