Infomøte om Årum-satsing

I endring. Det ligger an til store endringer i trafikkmønsteret i Årum-området.

I endring. Det ligger an til store endringer i trafikkmønsteret i Årum-området.

Artikkelen er over 2 år gammel

Årum-området i Borge står foran store trafikale utfordringer i tiden fremover. Nå inviteres beboerne til informasjonsmøte om planene.

DEL

Det skal bygges en ekstra bru på riksvei 111 over E6 på Årum. I tillegg skal det anlegges en ny gang – og sykkelvei og to fotgjengerunderganger i området.

7. februar inviterer Statens vegvesen til et åpent informasjonsmøte i lokalet til Årum skolekorps i Kilevoldveien 34.

– Hensikten med prosjektet er å øke fremkommeligheten for kollektivtrafikken på riksvei 11 ved Årum, samt å legge forholdene bedre til rette for fotgjengere og syklister, opplyser Einar Nilsen, planleggingsleder i Statens vegvesen

Nilsen påpeker også at man vil sikre god trafikkavvikling i kryss og rampe for å unngå kø tilbake til E6.

I tillegg til ny bru over E6, inneholder planforslaget også en gang – og sykkelvei langs riksvei 111, mellom Kilevoldveien og Vardeveien, og to nye fotgjengerunderganger.

Dette er en av flere prosjekter i Bypakke Nedre Glomma. Forslaget til reguleringsplan ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 26. januar til 9. mars.

Artikkeltags