Ikke uproblematisk å bygge arena uavhengig av Frederik II – forutsetningen er at tre tomter skal utvikles under ett

Artikkelen er over 1 år gammel

Ordfører Jon-Ivar Nygård håper det er mulig å gjennomføre plan- og designkonkurransen som planlagt. Hvis fylkespolitikerne setter arbeidet på vent, kan det skape betydelige forsinkelser også for Arena Fredrikstad.