Sp-politikere reagerer kraftig på planleggingen: Ingen nye parkeringsplasser ved Arena Fredrikstad og ny Frederik II

Lise Thorsø Mohr, nytt bystyremedlem for Sp, er sterkt kritisk til at det ikke er satt av parkeringsplasser ved Arena Fredrikstad, Frederik II og idrettshall. Publikum, ansatte og elever må gå, sykle, ta buss – eller parkere lenger unna.