Næringsforeningen mener arealplanen er for firkantet: Vil ha mindre detaljstyring og overlate mer til utbyggere

Bygg tettere i sentrum, og overlat mer til utbyggerne hvordan tomtene skal utnyttes. Dette er ett av rådene som Fredrikstad næringsforening, ved Kjell Arne Græsdal, gir til politikerne som nå skal vedta arealplanen.