Innbyggere, næringsliv og brukere er ikke tjent med at debatten om innholdet i arealplanen settes i skyggen av en opprivende konflikt

Av

Sentrum skal stå for 60 prosent av boligbyggingen. Byggehøydene kan økes i flere deler av byen. Bystyret setter en tydelig kurs. Dessverre ble debatten om Fredrikstads styringsdokument for arealbruken betent og splittende, skriver kommentator Øivind Lågbu.