Antyder at det kan bygges 20 boliger på Wiesebanen

Kommunen syntes det holdt lenge med åtte boliger på Wiesebanen i det første forslaget til boligprogram som ble lagt frem. Nå er tallet økt til 20. – Ingen betydning, sier kommunen.