220 fra næringslivet på frokostmøte om arealplanen: Sterk interesse for nye byggehøyder og fortetting

Artikkelen er over 1 år gammel

Tor Prøitz stusser over målet om å bygge 60 prosent i byområdet, når resultatet er 27 prosent. Byggmester Arild Andersen mener utrederne har glemt barnefamilier som vil bo i eget hus. Fortettingsplaner skaper debatt.