Storstreik avblåst - enighet i meklingen mellom NHO og LO/YS

Riksmekler Nils Dalseide. Foto: Hanad Ali (NTB scanpix)

Riksmekler Nils Dalseide. Foto: Hanad Ali (NTB scanpix)

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Meklingen mellom NHO, LO og YS-forbundene har ført fram. Storstreiken, som kunne omfattet inntil 200.000 ansatte, er unngått.

– Vi har arbeidet over flere dager og videre utover natten og fram til nå, og på basis av partenes vilje til å samarbeide og lete etter løsninger på til dels kraftig motstridende interesser, lyktes å komme fram til et grunnlag for at jeg har lagt fram et forslag som begge parter har anbefalt. Det går nå til uravstemning, sa riksmekler Nils Dalseide klokken like før 15.30 søndag ettermiddag.

– Dermed blir det ingen konflikt i forbindelse med det samordnede oppgjøret våren 2018, konstaterer han.

Dette er de enige om
Fjorten timer på overtid i forhandlingene mellom NHO og LO/YS, er det kommet meldinger om at Riksmekleren har gitt partene en skisse til løsning.

Det generelle lønnstillegget blir på kr 1 i timen fra 1. april 2018, det vil si kr 1950 i året. I tillegg ble det gitt et lavlønnstillegg på kr 2,50 i timen, kr 4875 i året, totalt kr 6825, til alle på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. (Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er kr 464 139 i året.). Dette skriver LO i en pressemelding.

Andre viktige moment i skissen er at LO skal ha fått gjennomslag for at tre milliarder kroner fra konfliktfondet skal komme de såkalte sliterne til gode fram til 2023. LO skal derimot ikke ha fått gjennomslag for endringer i Obligatorisk tjenestepensjon (OTP), men partene skal ha blitt enige om at AFP skal utredes.

Den nye ordningen vil fortsatt være en kvalifiseringsordning, men AFP-pensjonen den enkelte får, vil henge tettere sammen med hvor mange år de har jobbet i en AFP-bedrift. På den måten vil flere, også yngre arbeidstakere, nyte godt av ordningen, og langt færre vil falle ut, skriver LO i pressemeldingen.

Artikkeltags