– Arbeidslivet i Fredrikstad har blitt mer brutalt. LOs sommerpatrulje har avdekket flere forhold enn i tidligere år, sier Gundersen.

Reaksjoner fra foreldre

LO-lederen i Fredrikstad forteller at reaksjonene fra foreldrene gjelder lav lønn, lange arbeidsdager uten kompensasjon og mangel på faste arbeidstider.
– Innen hvilke bransjer er problemet størst?
– De fleste henvendelsene gjelder servicenæringen. Typiske steder er gatekjøkken, bensinstasjoner og restauranter, men vi ser også at ungdommer har for dårlige arbeidsforhold i butikkbransjen, sier LO-lederen i Fredrikstad som retter en pekefinger til arbeidsgivere som ikke følger arbeidsmiljølovens bestemmelser.
I dag skal LO Fredrikstad ha en storaksjon i gågaten for å rette søkelyset på faglige rettigheter. Flere av de største forbundene vil delta, og det blir kulturelt innslag ved "Brottungær" fra Hvaler-oppsetningen i Brottet tidligere i sommer.

12 000 medlemmer

LO i Fredrikstad og Hvaler har rundt 12 000 medlemmer, et tall som har holdt seg relativt stabilt de siste årene.
På nittitallet gikk antallet LO-medlemmer ned på landsplan. Men kurven har snudd. Medlemstallet i Norge ligger nå på 857 000, og antallet har vokst de siste årene.

Økt interessse

– Spådommen om at LO skulle miste store deler av medlemsmassen er gjort til skamme. I stedet opplever vi økt interesse, sier Knut Berg, styremedlem i LO Fredrikstad og leder for NNN.
– Hva er forklaringen til snuoperasjonen?
– Flere er i jobb. Det gir oss økt medlemstall. I tillegg har vi hatt en tilstrømning av medlemmer etter tariffoppgjøret i vår. Mange har merket seg at det kreves organisering og tariffavtale for å kunne gå av med avtalefestet pensjon (AFP), sier LO-leder Gundersen.