Vil ha flere menn inn i helsesektoren

Ny hverdag. Disse mennene skal gjennomføre et rekrutterings- og omskoleringprosjekt som forhåpentligvis skal gi dem jobb i helsesektoren.

Ny hverdag. Disse mennene skal gjennomføre et rekrutterings- og omskoleringprosjekt som forhåpentligvis skal gi dem jobb i helsesektoren. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Flere menn inn i helsesektoren. Det er målet for prosjektet «Menn i helse i Østfold» som nylig ble dratt i gang.

DEL

Norge blir eldre. Frem mot år 2035 kan det bli behov for så mange som 136.000 nye årsverk i omsorgssektoren.

Ti prosent menn

Allerede i dag er behovet for helsepersonell i Østfold stort. På landsbasis utgjør menn kun ti prosent av arbeidsstokken i helsesektoren. Menn representerer dermed den største uutnyttede ressursen i den kommunale omsorgstjenesten.

21. mars var det kick off for prosjektet i Østfold. Målet er å omskolere mannsdominerte yrker som lastebilsjåfører, snekkere og betongarbeidere til helsefagarbeidere.

Ny karrierevei

De 30 mennene som er med i prosjektet bidrar til å innfri samfunnets behov, samtidig er det en døråpner for en ny karrierevei.

– De blir reelle og gode rollemodeller for yngre menn. Dette senker terskelen for å velge, og fullføre, et utradisjonelt yrkesvalg, sier Ingar Løkkeberg Jansen, fylkeskoordinator i Østfold.

Fredrikstads ordfører Jon-Ivar Nygård synes det er litt rart at det er så få menn i helsesektoren.

Bedre arbeidsmiljø

– Ikke bare med tanke på at arbeidsgiverne i stor grad ønsker flere menn i helsesektoren, men også fordi det å arbeide innen helse gir mange muligheter. Dette er et felt hvor behov og muligheter løper om kapp, sa Nygård under kick off-samlingen.

– Erfaringsmessig blir arbeidsmiljøet bedre når man får voksne menn inn i sykehjem. Dette er positivt for rekrutteringen, men gir også positive ringvirkninger og styrker omrømmet for helsesektoren generelt, sier Løkkeberg Jansen.

Det er også et ubestridelig faktum at beboerne setter pris på en jevnere kjønnsfordeling.

Artikkeltags