– Vi har fått beskjed om at de vil gjennomføre lockout, og at vi vil få det formelle brevet om det mellom klokken 8 og 11 i dag, sier leder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By, til VG

Sykepleierforbundet har tatt ut 56 sykepleiere av rundt 500 i streiken som omfattes av overenskomsten mellom NSF og NHO Service og handel/Abelia.

Lockout er arbeidsgivernes streikevåpen og betyr at de stenger ute samtlige 500 sykepleiere i de 65 bedriftene som Sykepleierforbundet har varslet streikeuttak for.

– Lockout er alvorlig både for pasienter, pårørende og ansatte, men vi kan ikke sitte stille å se på at noen få bedrifter tar belastingen for alle, når vi vet at noen av disse er i ferd med å gå over ende. De øvrige bedriftene i denne bransjen ønsker å stå solidarisk med de som er tatt ut i streik. Enkelte av bedriftene er små ideelle virksomheter. Nå står viktige arbeidsplasser og gode pasienttilbud i fare for å bli borte, sier administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn.

Hun mener at NHO har strukket seg langt for å få til en løsning og peker på at streiken har pågått i tre uker og at flere av de sju bedriftene som foreløpig har vært rammet risikerer å gå konkurs.

– Derfor er vi nødt til å bruke dette sterke virkemiddelet nå, sier hun i en pressemelding.

Lockouten trer i kraft ved arbeidstidens begynnelse tirsdag 20. november.