En milepæl for Fredrikstad: Større vekst for arbeidsplasser enn for innbyggertallet

I fjor økte antall arbeidsplasser i Fredrikstad med 1,4 prosent, mens befolkningsøkningen endte på 1,1 prosent. Trenden er snudd. Nå har Fredrikstad også større økning i arbeidsplasser enn landet under ett.