NAV-direktøren i Østfold: – Det er fint å se at flere kommer i jobb

Fylkesdirektør Sverre Jespersen i NAV.

Fylkesdirektør Sverre Jespersen i NAV. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Fredrikstad er blant kommunene med færre arbeidsledige sammenlignet med i fjor.

DEL

Det er nå 3 715 helt ledige i Østfold, eller 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er 323 færre ledige sammenlignet med juni i fjor, en nedgang med 8 prosent, opplyser NAV i en pressmelding fredag.

– Det er fint å se at flere kommer i jobb og at det er et godt arbeidsmarked i Østfold for tiden, sier fylkesdirektør Sverre Jespersen i pressemeldingen.

2,2 prosent i landet

– Ledigheten i landet er på 2,2 prosent, og har gått ned med 15 prosent fra juni 2017, fortsetter NAVs pressemelding.

– Det er lavest ledighet i Sogn og Fjordane med 1,3 prosent. Høyest ledighet er det i Vestfold og Finnmark med 2,7 prosent helt ledige i begge fylkene.

871 på tiltak i Østfold

Ved utgangen av juni deltok 871 personer i arbeidsmarkedstiltak i Østfold.

– Summen av helt arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak er nå på 4.586 personer, eller 3,2 prosent av arbeidsstyrken, melde NAV, og slår fast at det er en nedgang på 8 prosent fra juni i fjor.

Bruttoledigheten i landet har gått ned med 15 prosent fra juni i fjor og er nå 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

Færre unge arbeidsløse

I juni måned er ledigheten for unge østfoldinger under 30 år 3,3 prosent, eller 1.077 helt ledige. Ungdomsledigheten har gått ned med 12 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

– Det er 149 færre helt ledige i juni i år mot juni i fjor. 312 unge deltar på arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV. Bruttoledigheten for de unge under 30 år er nå på 4,3 prosent mot 4,8 prosent i fjor, melder NAV.

I pressemeldingen slås det også fast at ledigheten har gått ned i de aller fleste yrkeskategorier:

– Nedgangen er størst, målt i antall personer, for de helt ledige med yrkesbakgrunn fra industri (-99) og helse, pleie og omsorg (-51), opplyser NAV.

– Ved utgangen av juni er det 374 helt ledige med yrkesbakgrunn fra industriarbeid og 346 fra helse, pleie og omsorg. Flest ledige er det blant de med yrkesbakgrunn fra butikk- og salgsarbeid.

2,8 prosent ledige i Fredrikstad

Blant fylkets kommuner med mer enn 10.000 innbyggere, er ledigheten i Eidsberg på 3,2 prosent, Moss og Askim på 3,1 prosent, Fredrikstad på 2,8 prosent, Sarpsborg og Halden på 2,7 prosent og Rygge 2,1 prosent.

Flere ledige stillinger

I juni ble det lyst ut 1.318 stillinger i Østfold, det er en økning med 505 stillinger fra juni i fjor, fastslår NAV.

Flest stillinger ble lyst ut innenfor bygg- og anlegg med 346 stillinger, helse, pleie og omsorg med 190 stillinger, og industri med 135 stillinger.

– Antallet nye utlysninger på nav.no har økt betraktelig etter at det i 2017 ble inngått samarbeid med ulike aktører om mer effektiv innhenting av ledige stillinger. Økningen i antall ledige stillinger kan derfor ikke alene tolkes som en økning i etterspørselen etter arbeidskraft.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken