Fredrikstad på arbeidsledighetstoppen – men det er jobber å få!

Fredrikstad er blant bykommunene på Østlandet med aller størst arbeidsledighet, bare Sarpsborg er dårligere stilt. – Søk jobb også utenfor fylkets grenser! lyder rådet fra NAV.