Det er en økning på rundt én million sammenlignet med året før.

– Det er stort sett i henhold til budsjettet, opplyser virksomhetsleder i kommunen, Frode Samuelsen, til Fredriksstad Blad.

I inneværende år tyder det imidlertid på at inntektene vil bli mindre enn hva tilfellet var i fjor. Årsaken er at kommunen fra 1. januar i år innførte gratis parkering i p-husene mellom 14.00-24.00 på hverdager, mens det på lørdag er gratis etter klokken 09.00.

I tillegg har sykehuset flyttet til Kalnes, også her har dermed p-inntekter forsvunnet.

Hvor mye inntekter som kommunen taper, er uvisst, men etter det FB har grunn til å tro, vil det dreie seg om rundt fire millioner kroner.

Cirka fire millioner?

– Det er veldig vanskelig å ha noen formening om hvor mye inntekter som forsvinner, men det kan være snakk om i underkant av fire millioner, forteller virksomhetslederen, som presiserer at politikerne har kommet med løfter om å dekke eventuelle tap.

– Når det gjelder plassene ved sykehuset, er ikke det de helt store summene, legger Samuelsen til.

Les også: Parkering slik næringslivet ønsker

Det skal for øvrig nevnes at fra 1. januar ble blant annet Storgata med sidegater avgiftsbelagt fra 08.00 og frem til klokken 21.00, sju dager i uken. Nå er det heller ikke lenger tillatt å parkerer lenger enn to timer.

Ellers viser fjorårets tall at det er en klar vekst når det gjelder parkering i p-anleggene.

– Flere og flere velger å parkere innendørs, sier Frode Samuelsen.

Uteparkeringen ga rundt 30 millioner kroner i inntekter i fjor, mens 13 millioner kom fra parkeringshusene.

4,4 millioner i bøter

Også på gebyrsiden økte man inntektene i 2015. Summen på 4,4 millioner kroner, er rundt 400.000 mer enn hva tilfellet var i 2014.

– Det er litt etter budsjettet, sier Samuelsen.

Mange av gebyrene som blir delt ut gjelder feilparkeringer, bilister som parkerer på fortau, i gangfelt osv.

Etter at kommunen økte antall trafikkbetjenter til åtte, har også antall gebyrer økt vesentlig.