–Jernia stjeler av vanlige folks fritid, og bidrar til at lovverket sklir ut. Når den ene holder åpent, følger den andre etter, sier Grethe Berntsen, organisasjonsmedarbeider ved Handel og Kontors avdelingskontor i Fredrikstad.
Hun jobber for forbundets Region Øst, som dekker fylkene Oslo, Akershus og Østfold.
Sammen med Tore Leif Gundersen, leder for LO Fredrikstad, forklarer Berntsen overfor FB hvorfor fagbevegelsen er gått til det skritt å anmelde Jernia til politiet og Fylkesmannen.
Deres begrunnelse er at Jernia under årets pinsehelg brøt helligdagsfreden. Lokalt innbefatter det kjedens utsalg i Østfoldhallene.

Intet unntak

Berntsen: – Ifølge paragraf 5 i "Lov om helligdager og helligdagsfred" skal vareutsalg være stengt i pinsen, etter klokken 16 på pinseaften.
– Dog inneholder loven noen punkter med unntak, for eksempel for turiststeder?
– Med all respekt kan neppe Dikeveien betegnes som et typisk turiststed, bemerker Berntsen.
Hun tror snarere at lovunntaket som Jernia påberoper seg, er det som omhandler utsalg som i hovedsak omsetter blomster, planter og andre hageartikler.
– Men selv om Jernia selger hageartikler, har konsernet et annet forretningskonsept enn Plantasjen, som ligger i nabolaget på Rolvsøy, og som også holdt åpent i pinsen.
Hun tilføyer at Plantasjen har tariffavtale og ordnede forhold for sine ansatte.

Ber om reaksjon

Handel og Kontor, støttet av LO for øvrig, venter at tilsynsmyndighetene skal reagere mot Jernia. De ønsker at det nå blir ryddet opp i regelverket.
Gundersen: – Ingen skal i dag kunne si at de vil utvide åpningstiden på helligdager av hensyn til forbrukerne. De gjeldende åpningstider er så romslige at ingen lenger bør ha problemer med å få handlet det man skal til helgene.

Angår hele samfunnet

Den lokale LO-lederen ønsker å markere at "nok er nok".
– Dette blir et moralsk spørsmål for hele samfunnet. Vi må verne om de få frisonene som er tilbake i vårt kapitalistiske og liberalistiske samfunn.
– Det handler om den kollektive fritiden, istemmer Berntsen, som avrunder slik:
– Min erfaring etter å ha jobbet 20 år i butikk er at det er et tak også for eier. Kundetallet er og blir det samme, selv om antall åpningstimer økes.