Neste år skal bystyret vedta nye skjenkeregler: Aps Victor Kristiansen skal lede nytt alkoholpolitisk utvalg

Aps Victor Kristiansen blir leder for alkoholpolitisk utvalg for andre gang. Bymiljølistas Gøran Karlsen blir nestleder i utvalget, som skal ta stilling til skjenketillatelser, tider og kontroll og lage et forslag til handlingsplan.