Foreløpige tall fra Abortregisteret viser at totalt 857 svangerskapsavbrudd ble gjort i Østfold i fjor.

Midt i studietiden

Den største økningen i aborthyppighet hadde aldersgruppen 25-29 år.
Men flest aborter ble tatt av kvinner mellom 20 og 24 år. Totalt 220 av disse Østfold-damene foretok i fjor et svangerskapsavbrudd.
Ifølge Folkehelseinstituttet har aldersgruppen 20 og 24 år hatt den høyeste aborthyppigheten de siste 20 årene.
– Tallene er ganske stabile i Østfold, sier veileder ved Østfold-kontoret til Stiftelsen Amathea, Elisabeth Nygren.
Stiftelsen Amathea er en helsetjeneste som tilbyr gratis veiledning til kvinner og par som er blitt uventet gravide.
Den største brukergruppen hos henne er kvinner mellom 20 og 25 år.
– Veldig ofte er teamet at disse kvinnene er midt i utdannelsen, sier Nygren.
I fjor hadde hun 150 brukere – alt fra jenter i 15-årsalderen til damer over 40.
– Hvor mange av disse velger abort?
– Det vet vi ikke. Ingen av våre brukere har noen meldeplikt til oss, svarer Nygren, som forteller at hun støtter kvinnene uansett valg.

Nytt forsøk

Jenter i alderen 16 til 19 år har i flere år fått gratis p-piller, og nå setter regjeringen i gang et ettårig prøveprosjekt med gratis hormonell prevensjon også til kvinner mellom 20 og 24 år i Tromsø og Hamar.
– Forsøket i disse to byene vil vise om gratis prevensjon fører til færre aborter. Etter at forsøket er over, vil vi vurdere om dette skal bli et landsdekkende tilbud for alle kvinner i alderen 20og 24 år, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad i en pressemelding.