41-kullet visste råd

"Russeparet" Reidar og Cicci Drengsrud hadde funnet veien til 65-årsjubileet sammen med Jan Jensen, Solveig Aase, Bjarne Borgersen, Erling Nordby, Dagny Gambro, Berit Engelsviken, Steinar Kjærheim, Johan Lund, Birger Hansen, Per Wilhelms og Bjørn Andersen.

"Russeparet" Reidar og Cicci Drengsrud hadde funnet veien til 65-årsjubileet sammen med Jan Jensen, Solveig Aase, Bjarne Borgersen, Erling Nordby, Dagny Gambro, Berit Engelsviken, Steinar Kjærheim, Johan Lund, Birger Hansen, Per Wilhelms og Bjørn Andersen.

Av
Artikkelen er over 13 år gammel

I 1941 lot ikke russen seg stoppe av mangel på røde luer. I stedet brukte guttene stråhatt og jentene matroslue.

DEL

I går hadde kullet 65-årsfest i Fredrikstad Handelsstands lokaler hvor de trakk frem den ene historien etter den andre. Ikke minst husker jubilantene hvordan de trosset tyskerne og gjennomførte russefeiringen.

13 festdeltagere

I 1941 var det et kull på 56 russ som ble uteksaminert fra Den Gule Anstalt - i de samme lokalene som i dag er Cicignon barne- og ungdomsskole.
13 av dem hadde funnet veien til jubileumsfesten. Flere av dem hadde også hentet frem den svarte studenterluen.
– Samtlige av oss er nå i 85-årsalderen, forklarer Per Wilhelms.
På tross av veldig mange år siden de tok artium og at kullet er bosatt over store deler av Østlandet, har de vært flinke til å holde kontakt med jubileumsfest hvert femte år. 26 fra kullet lever fortsatt.
I russekullet ble det ett par. Reidar og Cicci Drengsrud har vært gift i 58 år og har bosatt seg i Asker - etter at krigen først førte dem til henholdsvis England og Sverige.

Tyskerne slo til

De spesielle russeluene er det første jubilantene trekker frem når de skal fortelle om feiringen i krigsåret 1941. Mange av jentene hadde til og med påskriften "Norge" foran på matrosluene. Til slutt aksjonerte tyskerne mot russefeiringen.
– Et par av oss ble arrestert og tatt inn til avhør, fordi tyskerne trodde dette var et opprør mot okkupasjonen. Men vi forklarte at vi var ferdige med skolen og skulle ha det moro. Det godtok de, forklarer jubilantene.
Men Gestapo krevde at stråhattene skulle innleveres etter endt russefeiring, noe som ble sabotert ved at tyskerne fikk overlevert en sekk med ødelagte hatter.
– Omstendighetene tatt i betraktning, var vi nok ganske modige, sier de i dag.
De 13 jubilantene kan også fortelle at det ble en flott russefeiring, selv om den ble preget av okkupasjonen.
Også den gang var det festingen på hytter rundt i distriktet.
– Jeg husker at vi syklet veldig mye, forteller Cicci Drengsrud.

Ettermiddagsundervisning

Alle husker godt at det var vanlig at guttene gikk på reallinjen, og jentene gikk på engelsklinjen.
– Noen få tok også latinlinjen, men de måtte til Sarpsborg, forklarer Per Wilhelms.
Flere av elevene husker at de måtte gå over til ettermiddagsundervisning da tyskerne gjorde krav på lokalene på dagtid, mens noen fikk undervisningen flyttet til St. Croix.

Artikkeltags