Gårdbruker Thommes Ulfeng er ikke mindre fortørnet over at 180 mål matjord skal brukes til ridesenter. Han har selv høstet gulrøtter på Thorslund og kan fortelle om en enestående kvalitet.
– Her ble det dyrket grønnsaker i stor stil. Jorda er nærmest stenfri. Vi hadde besøk av forsøksringen på Jeløy som så nærmere på jorda på Thorslund. De hadde ikke sett noe lignende. Du finner ikke bedre matjord i hele landet. Jeg synes det er «kriminelt» at ikke denne jorda skal brukes, sier han.

– Ikke imot ridesenter

For Per Lebesby er det første gang han får studere matjorda på Thorslund på nært hold. Den nypløyde åkeren strekker seg utover mot Knollen på Øra. I år er det dyrket korn her.
KrF-politikeren understreker at han ikke er motstander av ridesenteret som sådan. Det er plasseringen han reagerer på. Riktignok skal en større del av området brukes til ridning, og denne jorda kan eventuelt dyrkes opp senere. Men det blir ikke lenger dyrket mat.
– Det finnes to andre tomter i nærheten som egner seg langt bedre, sier Lebesby og tenker på Prinseløkka og Bjerringløkka. Han mener også at det hadde vært riktig å få gjort en større vurdering av hvor ridesenteret skal legges. Det må ikke for enhver pris ligge på Østsiden, nær dagens anlegg på Bekkevold. Lebesby mener også at det må la seg gjøre å bygge et mindre senter og ikke ta høyde for internasjonale stevner.

– Tenk matforsyning

Thommes Ulfeng minner om at det kan komme tider da all matjorda trengs. Når vi ser fremover er det viktig å ta vare på ressursene.
– Landet trenger kornlagre. Det er ingen selvfølge at vi kan kjøpe det vi trenger, sier han.
thorslund
Eies av Fredrikstad kommune. Er foreslått som ridesenter som en del av Aktivitetsbyen.
Torsdag skal bystyret ta stilling til planene på nytt. Hovedspørsmålet nå er de økonomiske sidene.