Her får du full oversikt over 17. mai-aktiviteter i ditt nærmiljø. Husk også at alle abonnenter av Fredriksstad Blad kan se årets barnetog i Fredrikstad sentrum direkte på FBTV.

Er du ikke abonnent, så kan du tegne et abonnement her for kun 5 kroner for 5 uker: Abonnement FB

Sentrum

07:30 Glemmen kirke - Koralmusikk, Lisleby Musikkorps.

09:00 Fredrikstad Turnforening kafeteria - Kafeteria i Turnhallen med grill, pølser, brus, kaffe og kaker.

10:00 St. Birgitta katolske kirke - Kafé i menighetssalen og på Kirkebakken.

10:30 Domkirken - Festgudstjeneste v/Domprost Knut Erling Johansen, 10:30  Kafé i Domkirkekjelleren, 11:15  Bekransning av statuen i Kirkeparken over de falne, v/Borge Ungdomsskole Luka Frainaite og Elias Christiansen.

11:00 Fjeldberg sykehjem – musikk m/Fredrikstad Janitsjarskole.

11:30 Tollboden - Barnetoget (Sendes direkte på FBTV)

11:45  GRATULERER MED DAGEN v/17.mai komiteens leder Camilla SørensenEidsvold.

Appell v/ Guro Hauge fra 7.klasse v/ Rekustad Skole.

Flaggheising – Citadell Musica synger og Lisleby Musikkorps spiller.

Kongesangen og 2 vers av «Ja vi elsker».

12.00 Saluttering i Gamlebyen v/Forsvaret.

12:10 Barnetoget går fra Tollboden.
 

15:30 Tollboden - Folketoget

Appeller og taler vil bli på Stortorvet etter togets slutt  ca. kl.16:30.

Appeller v/Leonard Getz og Aleksander Karstensen fra FFK  A-laget.

Tale ved Russepresident ved Glemmen Videregående Skole v/ Andreas Biedilæ.

Ambjørnrød skole

08:40 Ambjørnrød skole - Fredrikstad Janitsjarskole.

09:00 Barnetog fra Ambjørnrød skole og rundt på Ambjørnrød feltet og tilbake til skolen.

Samling i skolegården. Velkommen v/ konferansier - appell v/ elevrådsleder.

Hilsen fra skolen v/ rektor.

Elevinnslag.

Korpset spiller «Ja vi elsker».

Fredrikstad Janitsjarskole og Fredrikstad Pikegarde.

16:00 Ettermiddagsarrangement.

Begby skole

07:45 Begby skole - oppmøte på skolen.

08:00  Flaggheising, nasjonalsangen og taler.

08:15  Barnetoget starter. Østre Fredrikstad Skolekorps spiller.

15:00  Dukkevogn- og sykkeltog: Oppstilling utenfor Begbyhallen for alle som ønsker å delta.

15:30  Ettermiddagsarrangement ved Begby skole. Salg av mat. Leker. Underholdning ved 1.-5.trinn.

Gressvik

07:05 Revelje Bedehusberget

07:05 Morgenmusikk på Gressvik – Musikkforeningen «VIKEN».

08:00 Rød skole - Flaggheising. Rød og Hurrød Skolekorps.

08:15  Barnetog fra skolen til Gressvik kirke. Rød og Hurrød Skolekorps.

08:00 Gressvik ungdomsskole - Flaggheising, Musikkforeningen «VIKEN».

08:15 Flaggtog fra skolen, Musikkforeningen «VIKEN» spiller.

16.00 Familiearrangmenet m/tog, aktiviteter, grilling, salg, konkurranser og spilling. Rød og Hurrød Skolekorps underholder.

08:00 Hurrød skole - Flaggheising ved elever på 7.trinn. Nasjonalsang av Jælpekorpset.

08:05 Elevappell.

08:15 Flaggtog til Gressvik Kirke.

09:30 Appell på kirkebakken av Hurrød Skole. Kransepålegging ved minnesmerket for de falne.

09:00 Gressvik kirke  - gudstjeneste v/ sogneprest Lisa Holm Johansen.

14:30 Gressvik sykehjem - musikk m/Musikkforeningen «VIKEN».

Gudeberg/Gamlebyen

06:45 Morgenmusikk Gamlebyen - Kongsten - Vaterland. Kong Frederik IV’s Tambourafdeling af 1704 m/sivilafdeling.

08:00 Flaggheising i Gamlebyen. Forsvarets Pensjonistforening og Kong Frederik IV’s Tambourafdeling af 1704 m/sivilafdeling.

08:00 Østre Fredrikstad kirke. Koralmusikk - Frelsesarméens Hornmusikk.

08:15  Bekransning av leder av 17. maikomiteen Camilla S. Eidsvold. Musikk v/Kong Frederik IV's Tambourafdeling af 1704.

10:00 Familiegudstjeneste, v/prest Edgar Bostrøm.

08:45 Gudeberg skole - oppmøte.

09:00 Barnetog fra skolen.

10:00 Østre Fredrikstad kirke. Familiegudstjeneste v/prest Edgar Bostrøm.

16:00 Sagabakken skole - familiearrangement i regi av FAU.​​​

09:00 Childrens International School. 17.mai frokost for alle elever og foreldre på skolen.

09:00 Østsiden Eldresenter - koralmusikk ved Frelsesarméens Hornmusikk.

14:30 Østsiden sykehjem - musikk m/Torp Musikkorps.

Hauge

07:00 Revelje og morgenrute på Nes og Hauge/Evje - Hauge Musikkorps.

08:30 Hauge skole - Arrangement i skolegården.

09:00 Barnetog fra Hauge skole.

10:10 Samling på kirkebakken. Hauge, Rekustad og Nylende skole.

Velkommen ved dagens konferansier Mardin Safeen og Athina Therese Slinning-Kristiansen.

​Rolvsøy sangen, to vers. Hauge Musikkorps spiller.

Sang av elever fra Hauge Skole.

«Gud signe vårt dyre fedreland», to vers. Hauge Musikkorps spiller.

Tale og bekransning av bautaen over de falne v/ Mardin Safeen og Athina Therese Slinning-Kristiansen.

«Ja, vi elsker», to vers. Hauge Musikkorps spiller.

15:00 Familiearrangement ved Hauge skole.

Kråkerøy

09:15 Lunde skole - Oppmøte og oppstilling i Smertulia for elever fra 1.-4. trinn ved Lunde, Rød og Rødsmyra skole samt øyas barnehager.

09:30 Arrangement fra scenen v/ Unn Birgitte van der Hagen m.fl.

09:45 Avmarsj.

16:00 Familiearrangement på Lunde skole – Underholdning ved 4.trinn, leker, fotballkamp og salg.

09:15 Rødsmyra skole - oppmøte og oppstilling i Smertulia for elever fra 1.-4.trinn ved Lunde, Rød og Rødsmyra samt øyas barnehager.

09:30 Arrangement fra scenen v/ Unn Birgitte van der Hagen m.fl.

09:45 Avmarsj.

15:30 Familiearrangement på Rødsmyra skole - Aktiviteter, salg, underholdning ved 4.trinn.

09:15 Kråkerøys barnehager - oppmøte og oppstilling i Smertulia for øyas barnehager og for elever fra 1.-4.trinn ved Lunde, Rød og Rødsmyra skole.

09.30 Arrangement fra scenen v/ Unn Birgitte van der Hagen m.fl.

09.45 Avmarsj.

09:15 Rød skole - oppmøte og oppstilling i Smertulia for elever fra 1.-4.trinn ved Lunde, Rød og Rødsmyra skole samt øyas barnehager.

09:30 Arrangement fra scenen v/ Unn Birgitte van der Hagen m.fl.

09:45 Avmarsj.

16:00 Familiearrangement på Rød skole, Kråkerøy.

Lisleby

06:30 Morgenmusikk på Lisleby - Lisleby Musikkorps.

09:30 Nøkleby skole - oppmøte.

09:45  Arrangement i skolegården; felles sang. Forsangere elever fra 6. klassetrinn.

Gratulerer med dagen ved rektor Runa Hammeren.

Dikt for dagen - elever fra 4. klassetrinn. Nøkleby skolekorps og Lisleby musikkorps spiller.

10:00 Flaggtog fra skolen til Glemmen sykehjem. Nøkleby Skolekorps og Lisleby Musikkorps spiller.

14:30 Glemmen sykehjem - musikk m/Hauge Musikkorps.

Manstad

07:00 Morgenmusikk og revelje på Manstad  – Onsö Musikforening.

08:00 Revelje – Manstad Skolekorps.

08:00 Flaggheising –  Manstad Skolekorps, Onsö Musikforening.

08:30 Tale for dagen ved elevrådet Manstad skole. Opptreden av 2.trinn fra Manstad skole.

08.50 Avgang barnetog - Manstad Skolekorps spiller.

10:45 Bekransning av minnesmerket over krigens falne v/Vestbygda Ungdomsskole. Manstad Skolekorps spiller.

13.00 Ettermiddagsprogram i Gaustadhallen.
 

11:00
Onsøy kirke - 17.mai-gudstjeneste v/Christian Dag Nilsen.

Nabbetorp:

16:00 Sagabakken skole - Familiearrangement i regi av FAU.

Nylende

08:40 Nylende skole – arrangement i skolegården til Rekustad skole hvor også Nylende er med. Hauge Musikkorps spiller.

09:00  Barnetog fra Rekustad skole.

10.10  Samling på kirkebakken. Nylende, Rekustad og Hauge skole.

Velkommen ved dagens konferansier Mardin Safeen og Athina Therese Slinning-Kristiansen.

Rolvsøy sangen, to vers. Hauge Musikkorps spiller.

Sang av elever fra Hauge Skole.

«Gud signe vårt dyre fedreland», to vers. Hauge Musikkorps spiller.

Tale og bekransning av bautaen over de falne v/ Mardin Safeen og Athina Therese Slinning-Kristiansen.«Ja, vi elsker», to vers. Hauge Musikkorps spiller.

15.00 Familiearrangement ved Nylende skole.

Rekustad

07:00 Revelje på Rolvsøy

08:40 08:40 Rekustads skole – arrangement i skolegården hvor også Nylende er med. Hauge Musikkorps spiller.

09:00  Barnetog fra Rekustad skole.

10.10  Samling på kirkebakken. Nylende, Rekustad og Hauge skole.

Velkommen ved dagens konferansier Mardin Safeen og Athina Therese Slinning-Kristiansen.

Rolvsøy sangen, to vers. Hauge Musikkorps spiller.

Sang av elever fra Hauge Skole.

«Gud signe vårt dyre fedreland», to vers. Hauge Musikkorps spiller.

Tale og bekransning av bautaen over de falne v/ Mardin Safeen og Athina Therese Slinning-Kristiansen.

«Ja, vi elsker», to vers. Hauge Musikkorps spiller.

15.00 Familiearrangement ved Rekustad skole.

09:00 Rolvsøy menighetssenter - kafeteria i menighetssenteret.

Selbak

08:30 Kjølberg skole - samling i skolegården. Torp Musikkorps spiller.

FAU-leder Maria Langballe ønsker velkommen.

Tale for dagen av elever på 7.trinn.

Rektor Pål Stensrud hilser til elever og voksne.

08:50  Avmarsj. Torp Musikkorps spiller.

09:30  Toget marsjerer fra Fredrikstad korttidssenter til skolen. Torp Musikkorps spiller.

10:00  FAU har familiearrangement i skolegården med salg av pølser, hamburgere, kaffe, kaker.

Skjærviken

10:30 Borge skole - frammøte i skolegården på Borge skole med ÅPEN FAU-kafé.

10:45   Velkommen ved rektor, appell ved 7.trinn og nasjonalsangen.

15:00   Familiearrangement med kafé i skolegården.

Slevik

11:45 Slevik skole - Barnetoget fra Slevik skole. Onsö Musikforening og Manstad Skolekorps spiller.

Torp

06:45 Morgenmusikk på Torp ved Torp Musikkorps.

08:00 Torp skole Flaggheising – Torp Musikkorps.

08:45 Frammøte for elevene i skolegården.

09:00 Høytidsstund i skolegården. Tale ved elever fra 6.trinn.

09:10 Barnetog fra skolen. Torp Musikkorps spiller.       

10:20 Familiearrangement på Torp skole - Forskjellige spill og lotterier, salg av pølser, brus, kaffe, is og kaker.

Torsnes

06:50 Revelje i Torsnes ved Torsnes Brass.

09:30 Torsnes kirke - familiegudstjeneste ved sokneprest Tore Schwartz Olsen.

10:15 Bekransning av minnesmerke utenfor kirken, Torsnes Brass spiller.

10:45 17.mai toget går fra Torsnes Skole til Torsnes sykehjem og tilbake til Torsnes Skole. Torsnes Brass spiller.

11:45 Arrangement i skolegården umiddelbart etter toget er tilbake på skolen.

Trara

13:30 Trara skole - familiearrangement på Trara skole.

14:30 Smedbakken sykehjem - musikk m/Lisleby Musikkorps.

Trosvik

07:00 Morgenmusikk i Trosvik ved Trosvik Veterankorps.

08:00 Trosvik skole - Flaggheising – Trosvik Veterankorps.

09:30 Morgenarrangement – Trosvik Veterankorps.

10:45 Barnetog fra skolen og barnehagene i distriktet til Fjeldberg Sykehjem – Trosvik Veterankorps og Fredrikstad Janitsjarskole spiller.

14:30 Familiearrangement i skolegården – underholdning fra scenen og salg av mat og drikke.

Årum

09:15 Årum skole - fremmøte elever.

09:30  Barnetog fra skolen.

10:15  Familiearrangment i skolegården: 17. mai tale ved elever i 7 trinn. Elevene underholder.

10:45  Aktiviteter i skolegården.

Hvaler:

11:05 Hvaler kirke - Avmarsj barnetog fra kirken til Skjærhalden torg.

13:00 Hvalerhallen - Familiearrangement.

Råde:

10.05: Råde kirke - Avmarsj barnetog fra kirken til Idrettsparken etter friluftsgudstjeneste.

11:30 Idrettsparken - Arrangement.

12:30 Spetalen skole - Arrangement.

Skyss:

Fredrikstad - buss: Bussene kjører lørdagsrute på 17.mai. Det går gratis shuttlebusser som kjører kontinerlig mellom Kongstenhallen og sentrum mellom klokken 11.00 og 12.00. Disse kjører imidlertid ikke retur etter barnetoget.

Fredrikstad - fergene: Byferga kjører bare mellom sentrum og Gressvik. Det kjøres kontinuerlig med tre ferger fra kl. 08-18. Ingen avganger fra Gamlebyen, Isegran, Smertu og Værste. Gamlebyferga mellom Cicignon og Gamlebyen kjører søndagsrute med kontinuerlige avganger etter behov. To ferger mellom klokken 08.00 og 18.00 etter behov. Ferga mellom Selbak og Lisleby kjører søndagsrute med kontinuerlige avganger etter behov.

Råde: Busser vil gå i skytteltrafikk fra idrettsparken, via rutebilstasjonen til kirken mellom klokken 09.30 og 10.00.

Hvaler: Buss fra Fredrikstad til Skjærhalden klokken 09.25 og 10.25. Buss fra Skjærhalden klokken 12.15, 14.15 og 16.15.

Parkering:

Fredrikstad: Gratis parkering i Apenesfjellet, St.Hansfjellet og Stadion parkeringshus klokken 09.00-24.00. Søndagavgifter gjelder på øvrige parkeringsplasser: det vil si at det er gratis parkering i gul, grønn og lilla sone, mens det koster 38 kroner i timen (maks to timer) i rød sone mellom klokken 08.00 og 21.00.

Råde: Parkering ved kirken er kun for bevegelseshemmede på 17. mai.

Hvaler: Gratis parkering ved Hvaler kirke, innkjøringen til Storesand, Hvaler Rådhus og Floren skole.

Veisperringer:

Fredrikstad: Store deler av sentrum stenges for biler mellom klokken 09.00 og 17.00. Fylkesvei 108 mellom St.Croix-krysset og rundkjøringen på Kråkerøy (inkludert den gamle Kråkerøybrua) er stengt. Kjøring innenfor sperringene bare tillatt med spesiell tillatelse.

Her finner du interaktivt kart over veisperringene i Fredrikstad

Hvaler: Stengte veier kan forekomme under arrangementet ved Hvaler kirke, barnetoget og arrangementet på torget.