(Sarpsborg Arbeiderblad)

Kontrakten har en verdi på i overkant av 165 millioner kroner. Spaden settes i jorda i januar 2019, og anlegget skal stå klart til bruk i mai 2020, melder Forsvarsbygg i en pressemelding.

Forsvarsbygg skal på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet (JD), gjennom prosjektet NAWSARH (Norwegian All Weather Search and Rescue Helicopter) planlegge, bygge og drifte lokasjonene for redningstjenestens nye helikoptre.

– Et samfunnsmessig viktig prosjekt, og vi er stolte og glade for at vi nå inngår denne kontrakten, uttalte Thorbjørn Thoresen, direktør Forsvarsbygg.

– Redningstjenesten gjør en kjempeinnsats for oss alle. Over hele landet. Da fortjener de gode bygg, og det er vår jobb å få disse på plass, sier han.

Flere helikoptre

I forbindelse med at det skal komme 16 nye helikoptre skal Forsvarsbygg tilrettelegge eiendom, bygg og anlegg på til sammen seks baser i Norge. I tillegg til Rygge blir det også utbedringer på Sola, Florø, Ørland, Bodø og Banak.

I det nye bygget på Rygge skal det være plass til tre helikoptre.

– Dette blir et sted for beredskap, operativ kraft, hvile for personellet og vedlikehold av helikoptre utdyper Solli.

– Vi håper JD, Luftforsvaret og redningstjenesten vil bli fornøyd.

Bygger likt

De nye basene på Ørland og Sola flystasjoner er allerede oppført og tatt i bruk. På Sola er det i tillegg også bygd et ledelsesbygg for 330 Skvadronen. Den nye basen på Banak i Lakselv er snart også ferdigstilt, og vil tas i operativ bruk i 2019.

Basen på Rygge bygges lik de tre som allerede er oppført, med små lokale tilpasninger, melder Forsvarsbygg i pressemeldingen.