Fra lørdag er det totalforbud mot å fiske torsk

Forbudet gjelder for hele Oslofjorden fra Telemark til svenskegrensen.

DEL

(Sarpsborg Arbeiderblad) Det er Fiskeridirektoratet som har sendt ut en påminnelse om forbudet i en pressemelding onsdag.

– Forbudet er nødvendig for å gi bestanden en sjanse til å bygge seg opp igjen, slik at vi igjen kan få en torskestamme i Oslofjorden, som både vi og de som kommer etter oss kan høste av i årene framover, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

(I kartet over kan du se hvor det fra lørdag blir forbud mot å fiske torsk)

Bestanden av torsk er kritisk truet i hele Oslofjorden. Derfor vil forbudet innføres fra og med lørdag 15. juni.

Det er gjennom lang tid sett at bestanden av kysttorsk. Forskning gjennom lang tid har vist at torsken forsvinner fra kysten og fjordene langs hele kysten på sør- og østlandet. Spesielt ille er det i Oslofjorden og langs Skagerrak-kysten.

– Dette er en sammensatt problemstilling. Fritidsfiske kan være en av årsakene til nedgangen i bestandene av kysttorsk. Det samme gjelder endringer i klima og miljøpåvirkning fra land, sier Holmefjord.

Tar ansvar

Informasjonssjef i Norges Jeger- og Fiskerforbund, Espen Farstad, sier at deres medlemmer er beredt til å ta ansvar for å berge den tynnslitte bestanden av kysttorsk.

– Også vi som driver fiske med stang og håndsnøre skal være med og ta ansvar når det er dårlig stelt med torskebestanden i Oslofjorden og Skagerrak. Vi fisker på et overskudd som naturen produserer. Når dette overskuddet ikke finnes, da er det naturlig at vi avslutter fiske etter torsk. Vi oppfordrer alle sportsfiskere om å overholde forbudet, det tjener både torsken og fiskerne på, sier Espen Farstad, som er informasjonssjef i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Nye regler for alle fra 15. juni 2019

  • Fra og med 15. juni 2019 er det forbudt å fiske torsk innenfor grunnlinjen fra og med Telemark og til grensen mot Sverige. 
  • Forbudet gjelder hele året, for både yrkesfiskere og fritidsfiskere.​

Artikkeltags