Naturlig forklaring på kjemperesultat

Gårdsinvest AS endte opp med et voldsomt resultat i 2018, men det ligger en helt naturlig forklaring bak overskuddet på 25 millioner.