Skal ha filmet voldtekt av mindreårig

Politiadvokat Anette Sogn anket Sarpsborg tingretts kjennelse om å løslate den trippelvoldtektssiktede 19-åringen i forrige uke. Nå har Borgarting lagmannsrett besluttet at han kan sitte varetektsfengslet fram til 31. august.

Politiadvokat Anette Sogn anket Sarpsborg tingretts kjennelse om å løslate den trippelvoldtektssiktede 19-åringen i forrige uke. Nå har Borgarting lagmannsrett besluttet at han kan sitte varetektsfengslet fram til 31. august. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Trippelvoldtektssiktet 19-åring ble løslatt av tingretten, men ble varetektsfengslet av lagmannsretten. Flere av overgrepene han er siktet for skal ha blitt filmet.

DEL

(Sarpsborg Arbeiderblad) I begynnelsen av august besluttet Sarpsborg tingrett at 19-åringen fra Sarpsborg skulle løslates mot meldeplikt, etter å ha sittet varetektsfengslet i fire uker. Påtalemyndigheten anket kjennelsen fra den lokale domstolen til Borgarting lagmannsrett, som tidligere denne uka besluttet at 19-åringen kan holdes varetektsfengslet i fire uker, fram til 31. august.

19-åringen ble i begynnelsen av juli pågrepet og siktet for å ha begått en voldtekt mot en tenåringsjente sammen med tre andre unge menn i fjor. Denne angivelige gjengvoldtekten ble avdekket gjennom at politiet etterforsket en annen straffesak. De fire er siktet for i fellesskap å ha voldtatt tenåringsjenta, som var ute av stand til å motsette seg handlingen.

Siktet for nye voldtekter

19-åringen og to jevngamle menn ble varetektsfengslet i fire uker, mens gjerdemann – som var under 18 år – ble fengslet i to uker.

Da varetektsperioden var over i begynnelsen av inneværende måned, var det bare 19-åringen som ble framstilt for forlenget varetektsfengsling. De tre andre ble løslatt etter utholdt varetekt.

I begynnelsen av denne måneden ble 19-åringen siktet for ytterligere to voldtekter, som skal ha blitt begått kort tid etter hverandre på vårparten i fjor. Den ene voldtekten han skal ha begått er overfor en 14 år gammel jente, samt for å begått en ny voldtekt i fellesskap med andre mot den samme jenta som de i juli ble pågrepet og siktet for. Denne gjengvoldtekten går ut på at de skal ha skaffet seg samleie ved vold eller truende adferd. I tillegg er han siktet for å ha hatt seksuell omgang med en person under 16 år.

To av de tre dommerne i lagmannsretten mente at vilkårene for varetektsfengsling var til stede, og viste til gjentakelsesfaren dersom han løslates.

Overgrep på film

– Det foreligger etter flertallets syn en sterk grad av sannsynlighetsovervekt for at siktede vil begå ny straffbar integritetskrenkelse dersom han løslates nå uten tett oppfølging, står det i kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett.

I kjennelsen vises det også til de tre voldtektene 19-åringen er siktet for bygger på vitneutsagn og film som viser grove overgrep mot to unge jenter.

– Siktelsene gjelder fire straffbare forhold av svært alvorlig karakter, noe som må tillegges betydelig vekt ved vurderingen av gjentakelsesfaren, selv om det nå er ett år siden det siste straffbare forholdet skal ha funnet sted. Det er på denne bakgrunn flertallets syn at fortsatt varetektsfengsling er nødvendig for å hindre nye liknende integritetskrenkelser, står det i kjennelsen.

Ikke straffedømt

Den tredje dommeren mener det ikke er en sterk grad av sannsynlighet at 19-åringen vil begå slike integritetskrenkelser dersom han løslates, og viser blant annet til at han ikke tidligere er straffedømt og ikke kjent av politiet fra tidligere. Dommeren gikk for løslatelse, men var altså i mindretall.

Artikkeltags