(Sarpsborg Arbeiderblad)

Det var like før jul i fjor at Sarpsborg Arbeiderblad kunne avsløre at USA ønsket å etablere en plattform på Rygge, slik at Nato kan få jagerfly hurtig opp i lufta.

Saken ble først benektet fra Forsvarsdepartementets side. Men det amerikanske luftforsvaret bekreftet at de hadde slike planer. SA kunne vise til at amerikanske myndigheter allerede hadde bevilget litt over ti millioner dollar til prosjektet.

I dag bekrefter forsvarsminister Frank Bakke-Jensen at Norge stiller seg positiv til at USA går inn med midler til oppstillingsplassen for kampfly.

Ikke utplassering

Amerikanske myndigheter har foreslått å bygge oppstillingsplattformer for fire kampfly på Rygge. Det dreier seg om etablering av infrastruktur, og ikke om utplassering av kampfly. Forslaget ligger inne i Pentagons budsjett for 2018.

–Det er positivt at USA vil investere i militær infrastruktur på Rygge. Denne investeringen vil legge til rette for styrket beredskap og rask overføring av NATO-allierte styrker i tilfelle krise og krig, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i en pressemelding.

Fire kampfly

Planene på Rygge innebærer å etablere oppstillingsplass med overbygning (hangaretter) for fire kampfly på Rygge flystasjon, i tillegg til taksebane, et brannvernbygg, belysning og skilting. Amerikanske myndigheter ser for seg tidvis øving og trening og eventuell forsterkning til Rygge med fjerde generasjons kampfly ved behov.

– I henhold til NATO-traktaten er Norge forpliktet til å styrke egen og kollektiv forsvarsevne. Alliert øving og trening og tilpasning av militær infrastruktur på norsk jord viser overfor NATO at vi tar våre forpliktelser til å forsvare eget territorium på alvor, sier Bakke-Jensen.

Krim er årsaken

Hele prosjektet er en del av det såkalte European Deterrence Initiative (EDI).

På bakgrunn av den russiske annekteringen av Krim i 2014 og krisen i Ukraina, iverksatte Obama-administrasjonen beroligende tiltak gjennom tydeligere nærvær i allierte europeiske land. Tiltakene ble samlet under betegnelsen European Deterrence Initiative (EDI) og utformes sammen med europeiske lands myndigheter for best mulig å bidra til stabilitet og forutsigbarhet.

Det er også grunn til å anta at Rygge strategiske plassering mot Østersjøen, som gjør flyplassen attraktiv å ruste opp for amerikanske myndigheter.

Norsk basepolitikk

Forsvarsdepartementet mener installasjonen ikke kommer i konflikt med norsk basepolitikk.

– De amerikanske investeringene på Rygge er i tråd med etablert norsk forsvarspolitikk. Vi ønsker å legge til rette i størst mulig grad for alliert evne til forsterkning av Norge. Infrastruktur for forsterkning utfordrer ikke basepolitikken, skriver forsvarsministeren i pressemeldingen tirsdag formiddag.