Jon-Ivar Nygård svarer på dette innlegget fra Bjørnar Laabak.

Frps ordførerkandidat bruker sin tilmålte tid i valgkampen på å så tvil om andre partiers politikk og gjennomføringskraft. Det er opp til ham å gjøre det, men dessverre bedriver han også bevisst feilinformasjon. La meg først slå fast - jo, vi kommer til å bygge den nye Onsøyheimen med 120 plasser. Spadestikket tas i høst. Det garanterer jeg.

Det er veldig bra at Frp ønsker å satse på eldreomsorg slik bystyrets flertall har gjort gjennom de siste åtte årene. Jeg beklager å måtte si det, men det er ikke riktig det Laabak hevder om bygging av sykehjem og utvikling av antall sykehjemsplasser i Fredrikstad. Det er faktisk en ganske fantasifull omskriving av fakta.

La oss begynne med begynnelsen i Laabak sin historiefortelling. Økningen av sykehjemsplasser i perioden 2007 -2011 skyldes åpningen av nye Gressvik sykehjem som ble bygget i valgperioden 2003 til 2007 under rødgrønt styre. Frp kom derfor til dekket bord og fikk gleden av å åpne sykehjemmet det forrige flertallet bygget når de tok over i 2007.

Forhåpentligvis er dette en glipp og ikke et forsøk på lure velgerne i Fredrikstad?

Det rødgrønne flertallet hadde imidlertid større ambisjoner for antall nye plasser enn det nye Gressvik sykehjem ga oss. Ved budsjettbehandlingen i 2006 satte bystyret av penger til forprosjektering av enda et nytt sykehjem. Under regnskapsavslutningen i 2007 tok det daværende rødgrønne flertallet initiativ til å sette av 27,5 millioner kroner av kommunens overskudd til formålet.

I Bystyrets junimøte i 2007 ble det fattet følgende vedtak: «Bystyret ber rådmannen å sette i gang forprosjekt i løpet av 2007. Fokus bør være på behov for nye plasser og forslag til tomtevalg. Påløpte kostnader i 2007 finansiere over fond til nytt sykehjem avsatt av kommunestyret i mai 2007.»

Forslagsstiller var faktisk undertegnede på vegne av det daværende flertallet. Hele bystyret sluttet seg til bestillingen. Dette kan etterprøves i bystyrets protokoller for de som er interessert i det. Laabak sin framstilling er altså faktisk feil. Forhåpentligvis er dette en glipp og ikke et forsøk på lure velgerne i Fredrikstad?

På bakgrunn av bestillingen utarbeidet rådmannen en sak med dimensjonering og plassering av nytt sykehjem. Tomten på Østsiden ble foreslått og det ble antydet at det skulle bygges rundt 60 plasser i første omgang. Senere ble tallet økt til 64 pluss 12 dagplasser for demente. Det ble også vedtatt å legge til rette for framtidig utvidelse til 96 plasser. Dette skjedde etter valget i 2011 med nytt flertall for de rødgrønne partiene. Senere er totalen utvidet til 112 plasser.

I valgperioden 2007 til 2011 ble sykehjemmet ikke realisert. Prosjektet ble skjøvet ut i tid av det flertallet Laabak den gangen var den mest sentrale gruppelederen for. Frps bidrag til antall sykehjemsplasser var faktisk motsatt. I sitt budsjett for 2010 vedtok de å legge ned en avdeling med ni plasser på Fjeldberg sykehjem. For dem som ikke husker, så godt kan det nevnes at ordfører Eva Kristin Andersen (Frp) fikk regelrett kjeft av partiets «eldregeneral» Carl I. Hagen for den handlingen. Da Laabak og Frps samarbeidspartier, Venstre og KrF, hadde fått nok og «forlot» ham i budsjett for 2011 ved å stemme for vårt rødgrønne budsjett, ble disse plassene gjenopprettet.

Laabak glemmer også behendig å nevne at Helsehuset ble bygget og realisert i forrige valgperiode med 32 plasser under rødgrønt styre. De regnes riktignok ikke som sykehjemsplasser alle sammen, men er en viktig del av det totale omsorgstilbudet.

Til slutt er det nødvendig å kommentere påstanden om at det legges ned sykehjemsplasser i kommunen nå i høst. Dette er faktisk feil. I september åpner nye trinn 2 på Østsiden sykehjem med 48 nye plasser. Samtidig avvikles det gamle og nedslitte Emil Mørchs Minde med 30 plasser. I sum blir det 18 nye sykehjemsplasser i september.

Det er synd at Laabak legger seg på et så lavt presisjonsnivå i valgkampen. Velgerne fortjener bedre. Vi vil fortsette arbeidet med å utvikle omsorgen i Fredrikstad med å bygge nye sykehjem og flere omsorgsboliger slik at innbyggerne våre får de tjenester de fortjener. Det er vårt løfte til velgerne.

Les også

Ap tilbakeviser eldrekritikk: Færre sykehjem, men flere heldøgns omsorgsplasser