Nygård har nå besvart et skriftlig spørsmål i Stortinget fra Erlend Wiborg om bompenger på brua.

Det store spørsmålet nå er når den nye brua kommer. Den 24. mars var det ni år siden Statens vegvesen innførte vektbegrensninger på Kjøkøysund bru. Per i dag finnes det ikke penger til ny bru. Den kan bli utsatt på ubestemt tid.

Dagens brueier Viken fylkeskommune har ikke råd, og fylkesråd Olav Skinnes (Sp) sa til Fredriksstad Blad i vinter at fylkeskommunen vil starte en bompengeutredning når reguleringsplanen for den nye brua er vedtatt av Fredrikstad bystyre.

Han ser for seg et spleiselag mellom bilistene, gjennom bompenger, og Viken fylkeskommune. Viken kan gå inn med flere hundre millioner. Forutsetningen er at bilistene også dekker noen hundre millioner med bompenger.

Så langt har politikerne i Fredrikstad og på Hvaler sagt nei til spleiselaget, og dermed er det helt i det blå når brua kommer.

Wiborg ville vite hvem som har skylden

Tidligere i april stilte Frps Erlend Wiborg følgende spørsmål til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i Stortinget:

– Mener statsråden at det er det Ap-/Sp-ledede fylkesrådet i Viken sin skyld at Ap/Sp nå planlegger å innføre bompenger for å finansiere Kjøkøysund bru, eller ligger ansvaret hos Ap-/Sp-regjeringen eller er det Ap-styrte Fredrikstad og Hvaler?

Nygård minner om at veien det er tale om (fylkesvei 108) er fylkeskommunal, og prosjektet eies derfor av Viken fylkeskommune.

– Bompenger for finansiering av offentlig vei i Norge krever lokal tilslutning. Innføring av bompenger for finansiering av ny Kjøkøysund bru må derfor ha lokal forankring, svarer Nygård.

Minner om hva han sa som ordfører

Han minner om hva han sa til Fredriksstad Blad før valget i 2021 som Fredrikstad-ordfører:

– For ordens skyld nevner jeg at daværende ordfører i Fredrikstad, med utgangspunkt i lokalpolitiske synspunkt på denne saken, uttalte i Fredriksstad Blad at det trengs lokal forankring for et bompengeforslag. Daværende ordfører uttalte videre at denne forankringen ikke var til stede, opplyser Nygård.

Erlend Wiborg sier han ikke kan lese svaret annerledes enn at Nygård mener at det kun er Viken, og dermed hans partifeller, som har skyld i at det nå ser ut til å bli bompenger på Kjøkøysund bru.

Bystyret har sagt nei

Ordfører Siri Martinsen sier at hun ikke har fått noen ny forespørsel fra Viken om bompenger på Kjøkøysund bru.

– Bystyret har allerede uttalt seg og sagt nei til bompenger på brua. Dette vedtaket gjelder fortsatt, sier hun til Fredriksstad Blad.

Dermed er det ikke penger til å bygge ny bru.

Også på Hvaler er det motstand mot bompenger.

Frps Cathrine Linnes følger opp partikollega Wiborgs synspunkter på Stortinget.

– Når en av verdens rikeste stater ikke har råd til å bygge en bru for å erstatte en som er slitt og i dårlig forfatning uten å innføre en ny bomavgift, da får vi vente til staten Norge har råd. Har vi ikke allerede for mange bommer? De som pendler til arbeid blir nedlesset med utgifter, dette kommer ikke til å gå i lengden, sier hun.

Linnes minner om at Hvaler allerede er en av de dyreste kommunene i landet å bo i.

Rekker neppe bystyremøte i juni

I vinter opplyste Viken fylkeskommune at forslaget for ny Kjøkøysund bru skulle sendes til Fredrikstad kommune i februar, slik at reguleringsplanen kunne bli politisk behandlet før sommeren. Siste mulighet er i bystyremøte i juni.

I og med at brua ligger i Fredrikstad kommune, er det Fredrikstad bystyre som tar avgjørelsen, og ikke Hvaler.

Ordfører Siri Martinsen sier at det ikke ser ut til å bli noen politisk avgjørelse for brua på denne siden av sommeren.

– Etter det jeg kan se har det ikke kommet noe forslag som er klart for politisk behandling. Hvis det skulle vedtas i juni måtte forslaget allerede ha kommet, sier hun til Fredriksstad Blad.

Dermed blir også spørsmålet om bompenger utsatt til etter kommunevalget til høsten.