I går jublet Helse- og velferdsutvalget over at nytt sykehjem på Onsøyheimen igjen er på sporet og nærmer seg byggestart. Det er selvsagt flott at kommunen våren 23 endelig får på plass et nytt og flott sykehjem, men Pensjonistparti ble riktig skuffet, da vi samtidig fikk det bekreftet en gang for alle at i alle fall rådmannen legger opp til en nullvekst i antall sykehjemsplasser i perioden 21 – 24. Dette i tider da vi vet vi får flere eldre som helt klart vi ha behov for hjelp og pleie.

I forkant av møtet stilte vi nemlig spørsmålet: I tabell s. 65 i Rådmannens budsjettforslag står det at tilvekst av fysiske sykehjemsplasser er 0 frem til 2023. Da kommer forhåpentligvis Onsøyheimen på plass med 120 plasser, men i tekst og i samme tabell ser vi at det er ført et minus på 120 plasser for å oppdatere sykehjemsplasser på andre sykehjem som trenger en rehabilitering. Det samme står i 2024. Er det da slik å forstå at vi egentlig skal få en nullvekst på sykehjemsplasser også i 2023 og 2024? Er det riktig at totalt antall døgnplasser i drift = 685 fra 20-24?

Svaret vi fikk kan dessverre heller ikke misforstås: Ja, det er riktig at vi skal ha en nullvekst av sykehjemsplasser i 2023 og 2024 slik tabellen er satt opp. Det er også riktig at totalt antall døgnplasser i drift fra 2020- 2024 ligger på 685 plasser. I dette tallet på 685 plasser er de tre sykehjemsplassene på Fredrikstad korttidssenter som vi har valgt å videreføre fra 2020 tatt med. Det vil bli foreslått at en del av disse plassene på Onsøyheimen benyttes til å erstatte plasser i eldre bygningsmasse. Dersom vi ønsker en netto tilvekst på 120 plasser, mangler vi finansiering til dette.

Trist er det også å høre at vi på ingen måte kan senke skuldrene på spørsmålet om at eldre skal fratas muligheten til å få kjøtt på våre sykehjem om de ønsker det. Vi stilte nemlig et klart spørsmål om det ikke var mulig å skrive i klartekst at beboere og brukere i helse- og velferdstjenesten skal skjermes for kravet om klimavennlig mat, altså sikres å få kjøtt, slik at tvil kan unngås og at man slipper å komme i situasjoner der usikkerhet kan forekomme.

Svaret var derimot at kjøkkentjenesten skal bidra til å nå kommunens klimamål. I plan for mat og ernæring har vi vedtatt blant annet tiltaket «Innovativt mattilbud–bærekraftig og miljøvennlig praksis». Samtidig skal vi sikre god ernæringspraksis og et måltidsmiljø som er appetittvekkende. Det er ikke behov for å skjerme beboere og brukere for et slikt klimavennlig mattiltak, så lenge ernæringsrådene følges. Det er ikke nødvendigvis noen motsetning mellom klimavennlig mat og mat som sikrer en ernæring i henhold til ernæringsråd og som også er appetittvekkende. Det er likevel viktig for kommunen å understreke at ernæringshensyn prioriteres, derav formuleringen på s. 60.

Pensjonistpartiet finner i alle fall ikke et slik svar som betryggende for å ivareta de eldres ønske om–og behov for–å få mat som smaker dem i tider da matlysten kanskje ikke er på topp. Vi finner det snarere som et svar som åpner for usikkerhet, mulig misnøye og kanskje til og med skaper ubehagelige diskusjoner.

Les også

Kraftfull økning i sykehjemsplasser siden 2010