Gå til sidens hovedinnhold

Nye misforståelser om Gøteborg-toget fra Hagen

Jernnbanedirektoratet tilbakeviser opplysningene fra Kristoffer Hagen om at anbudet for fremtidig togdrift på Østfoldbanen medfører hindringer for utenlandstog til Göteborg.

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kristoffer Hagen fortsetter å feilinformere om det fremtidige togtilbudet til Gøteborg. Denne gangen påstår han at konkurransegrunnlaget for Trafikkpakke 4 setter en stopper for muligheten til å benytte innleid materiell fra Norske tog på strekningen Halden-Gøteborg, med den konsekvens at de reisende mellom Gøteborg og Oslo må bytte tog i Halden. Dette stemmer ikke.

I konkurransegrunnlaget fremgår det at togoperatøren for egen regning og risiko kan kjøre ekstra trafikk utover minimumskravene Jernbanedirektoratet stiller til rutetilbudet. Slik trafikk kan eksempelvis være chartertog for grupper, ekstratog i forbindelse med arrangementer eller forlengelse av avganger Oslo S-Halden til/fra Gøteborg.

Videre heter det at kjøretøyeier, det vil si Norske tog, skal forespørres om mulig tilgang til kjøretøy for slik ekstratrafikk, og at operatøren kan benytte godkjente kjøretøy fra andre leverandører dersom Norske tog ikke har tilgjengelige kjøretøy.

Hagen finner heller ikke «noe kommunikasjon med Västtrafik i postlistene til Jernbanedirektoratet». Igjen tar han feil. Det har vært en god dialog mellom Västtrafik, som ansvarlig for kollektivtrafikken i Vest-Sverige, og direktoratet, både i form av møter (Teams) og e-post, der nettopp Trafikkpakke 4 og togtilbudet mellom Halden og Gøteborg var tema.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.