Gå til sidens hovedinnhold

Nye hytter på Hvaler er en tilbakelagt strategi for samfunns- og næringsutvikling

Artikkelen er over 1 år gammel

– Vi er allerede i store deler av Hvaler langt over en grense for hva landskapet tåler av nedbygging, er Paul Henriksens melding til Hvaler-ordfører Eivind Normann Borge som vi ha mer hyttebygging i kommunen.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hvaler kommune har pr. i dag i overkant av 4300 hytter og er den nest største hyttekommunen ved kysten (målt i antall hytter pr. kvadratkilometer). Siden byggestopp ble vedtatt i 1976, er det kun i et fåtall allerede regulerte områder blitt åpnet for en beskjeden hyttebygging i øykommunen. Utvidelser av allerede eksisterende hytter både i og utenfor 100-metersbeltet, med tilhørende anlegg på sjø og land, har imidlertid vært formidabel.

I FB 21. mai har Hvalers ordfører Eivind Normann Borge (Frp) et innlegg der han, ikke uventet, går for en ytterligere utvidelse av antallet hytter for å skape flere arbeidsplasser i kommunen. Nå er det selvsagt legitimt at en ordfører søker løsninger for å skape arbeidsplasser, men en ytterligere nedbygging av et allerede hardt presset areal, er en feilslått linje da selv en «forsiktig utbygging», slik Borge antyder, vil gi et betydelig bidrag til nedbygging av totalarealet.

Om vi for eksempel antar at denne «forsiktige utbyggingen» betyr 150 nye hytter, som hver dekker rundt et mål, så snakker vi om et totalt areal tilsvarende over 20 fotballbaner av internasjonal størrelse. Dette innenfor et øysamfunn på 85 kvadratkilometer. I et forsøk på å bagatellisere dette bruker Borge ord som «forsiktig», «lite synlig utbygging» og «bærekraftig utvikling». Her snakker ordføreren kun om saken sett fra en snever økonomisk synsvinkel.

Argumenter knyttet til miljø, press på artsmangfold, ytterligere trafikkøkning, knappe parkeringsarealer i flere hytteområder og et stort underskudd på anlegg for båtplasser synes å være perspektiver som er helt fraværende hos Eivind Borge. Hadde ordføreren i det minste snakket om et næringsliv som var i en utsatt posisjon, så hadde han i det minste hatt et forståelig poeng. Situasjonen for de håndverksbedrifter og støttefunksjoner som han fremhever i sitt innlegg, er for de aller fleste heldigvis meget god. Lite er det også som tyder på nedgang innenfor disse bransjene, snarere tvert imot.

Det som imidlertid er viktig både med tanke på trivsel og i bevaringen av Hvalers særpreg og miljø.

Hyttebefolkningen på Hvaler er svært viktig som grunnlag for det næringsliv vi kan glede oss over hele året, for utbygging av infrastruktur, som støttespillere for kulturaktiviteter, i restaureringen av kulturminner og kulturmiljøer – for å nevne noe. Dette tror jeg Eivind Borge og jeg raskt kan bli enige om. Det som imidlertid er viktig både med tanke på trivsel og i bevaringen av Hvalers særpreg og miljø, er at vi er oss bevisst hvilke verdier og opplevelser som «merkevaren» Hvaler bygger på. Å bryte naturen videre ned gjennom en holdning som går på «tar du den, så tar du den…., bør være en avleggs strategi for samfunnsutvikling.

Det er vår unike geografiske plassering, vårt ansvar for nasjonalparken Ytre Hvaler, vår «innlandsnatur» og miljø, vår kystkulturelle arv vi bør pleie som Hvalers fortrinn og bidrag i regionens samlede næringsutvikling. Det er med et slikt fokus vi kan trekke til oss klynger av kunstnere, filmfolk og næringsdrivende som ser naturen som grunnlag for opplevelsen og nye arbeidsplasser, og som dermed bidrar til at folk legger dagsturen eller et lengre opphold til Hvaler.

Med dette som bakgrunn er min oppfordring: gjør gjerne spørsmålet om ny hyttebygging til tema i valgkampen. Jeg håper imidlertid at de partier og enkeltpolitikere som har markert sin klare nei-holdning til parkeringshus og tilførselsveier på Skjærhalden, eller for den del til boligbygging på Stokken, nå også ser trusselen mot natur og miljøverdier knyttet til Fremskrittspartiets forslag om ny hyttebygging. Vi er allerede i store deler av Hvaler langt over en grense for hva landskapet tåler av nedbygging. Jeg tror det er flere enn meg som vil se hen til politikernes holdning i slike saker før valg av stemmeseddel skal gjøres i september.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.